Хладилници

Развитие на хладилната техника у нас:


В България Изкуственият студ започва да се използува от 1911-1912 г. след изграждане на Централните хали в София, където е монтирана първата хладилна инсталация.
Началото на хладилното машиностроене у нас с е поставя през 1949 г. с построяването на първия български хладилен компресор със студопроизводителност 290 W. През 1951 г. се създава първият хладилен завод в гр. София, като се обединяват дребни предприятия, съществуващи в тази област.Пре периода 1951-1958 г. в завода са конструирани модели на хладилни съоръжения, комплектувани с български хладилни агрегати.През 1957-1958 г. е създаден амонячен компресор със студопроизводителност 175 kW. За периода 1958-1962 г. са произведени абсорбционните домашни хладилници "Мраз 75" и " Мраз 80" , а от 1977 г. и "Мраз 120А". Заводът постепенно се разширява й модернизира и започва производството на херметични фреонови компресори за домашни хладилници. Произведена е широка гама от домашни хладилници, като "Мраз 140", "МРаз 200", "Мраз 250" и др. Голяма Част от конструктивните и технологичните разработки, свързани с научноизследователската дейност в областта на хладилната техника, са дело на обособилата се през 1963 г. база за техническо развитие, по-късно прераснала в Институт по хладилна техника.
През следващите години се създават редица специализирани предприятия за хладилно машиностроене в градовете Сливница, Тъговище, Брезник, Симеоновград и др.
В наши дни за съжаление всички тези предприятия не функционират като производствена дейност в областта на хладилната техника можем да отличим завода на LIEBHERR край Пловдив.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info