Хладилници

Как работи хладилникът ?


Охлаждането на продуктите в хладилника е процес при, който се отнема топлина от неговата вътрешност и бива пренесена в помещението където се намира. По същество, топлината не се губи тя се пренася от едно място на друго. Хладилниците съществуват тъй като сме се научили да манипулираме три прости природни явления:

  • Топлообмен
  • Специфична топлина на изпарение
  • Ефекта на налягането върху кипенето или кондензацията

diagramКато оставим на страни тези природни явления, ще се опитам да обясня достъпно за потребителя принципа на действие на хладилните машини. В един хладилник намиращият се под високо налягане течен фреон в кондензатора се изпуска в изпарителя чрез устройство, което намалява налягането му. Намаленото налягане и частичното кипене на фреона понижава температурата му до новата точка на кипене. Докато фреонът преминава през изпарителя той кипи, като поглъща топлината от въздуха в хладилника. Топлината от хладилника се пренася от намиращият се вече в газообразно състояние фреон. Цикълът на охлаждане на хладилника вече е започнал. За да бъде завършен, трябва да се случат три неща:

  • Топлината в парата трябва да бъде изпусната
  • Парата трябва отново да премине в течност, за да може да се използва повторно
  • Течността трябва да бъде върната в началната точка на цикъла на охлаждане

Тези функции се изпълняват от компресора и кондензатора. Компресорът изпомпва газообразния фреон - който съдържа специфичната или скритата топлина от изпарителя и после го изтласква под високо налягане в кондензатора, който обикновено е разположен на гърба на хладилника. Увеличеното налягане в кондензатора повишава температурата на фреона над тази на околния въздух. При преминаването на топлината от горещата пара (фреон) към по-хладния въздух в помещението фреонът кондензира обратно до течно състояние. Течността под високо налягане е готова за повторно използване (вж. илюстрацията).
И така как може да бъде пренесена топлина от студения хладилник в топлото помещение ? Отговорът се крие в разликата между налягането на фреона в изпарителя и кондензатора. В изпарителя засмукването от компресора понижава налягането и точката на кипене под температурата в хладилника, така че топлината се предава от по-топлата хладилна част - към по-студеното кипящия фреон. В кондензатора, в който налягането се осигурява от компресора, точката на кондензация се повишава над температурата на помещението, така че топлината се предава от по-топлото кондензиращия фреон - към по-студеното помещението.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info