Хладилници

Историческо развитие на хладилната техника:


 

Хладилната техника се използва за понижаване на температурата на дадено тяло под температурата на околната среда и за поддържането й в дадени граници независимо от изменението на външните условия.
Използването на природния студ ( лед, студена вода и др.) за съхранението на хранителни продукти е известно отдавна, още преди появата на първите машини за изкуствен лед. За изграждането на научните основи на хладилната техника важна роля са изиграли учените - физици и химици, който са изследвали физичните свойства на телата. Голям принос за развитието на хладилната техника има великият руски учен М.В.Ломоносов, който през 1750 г. установява, че причината за топлината и студа е движението на молекулите в телата.
Върху проблемите на изкуствения студ са работили много учени, поради което не може да се определи точно годината на неговото създаване.Ето и някой от съдбовните дати за развитието на хладилната техника такава каквато я знае ме днес:
През 1755 г. шотландският професор Улиам Кълен създава първата лабораторна машина за получаване на воден лед чрез изпаряване на вода в вакум.
През 1824 г. Френският инженер Сади Карно формулира втория принцип на термодинамиката и въвежда понятието кръгов процес при топлинните машини.
През 1834 г. англичанинът Якоб Паркинс изобретява компресорна хладилна машина, работеща с етил - етер.
През 1857 г. французинът Фердинанд Каре построява абсорбционна хладилна машина.
През 1874 г. немският инженер Карл Линде конструира първият амонячен компресор.
През 1926 г. " Дженерал Електрик" използва херметичен компресор за домашните хладилници.
През 1930 г. в САЩ започва приложението на фреоните като хладилен агент.
И така основите в хладилната техника са положени, започва бързо развитие.
Постигнати са значителни успехи във всички области: в теоретичните разработки, производство на изкуствен студ, създаването на високо ефективни хладилни машини, разработването на технологии за хладилна обработка и запазване на хранителните продукти, използуването на студа в много отрасли на стопанството и промишлеността.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info