Хладилници

Приложение на хладилната техника:


Ако през първият етап от развитието на хладилната техника студът се е използувал само при производството на изкуствен лед, в пивоварната промишленост и поограничено при съхраняването на някои хранителни продукти, сега трудно може да се посочи отрасъл от икономиката, в който той не играе важна роля.
Хладилните машини намират приложение в :
Металургията - за изсушаване въздуха, подаван в доменните пещи; за охлаждане при термообработка на металите и др.
Химическата промишленост - за втечняване и разделяне на газове; за рафиниране на масла; за производство на изкуствена коприна, синтетичен каучук; за производство на азотни торове
Фармацевтичната промишленост - за производство на лекарствени препарати; съхраняване на различни медикаменти
Медицината - за местни упойки; производство на биологични препарати; за съхранение на органи и кръв
Строителството - за охлаждане на бетон при строеж на стоманобетонни конструкции; за замразяване на нестабилни почви при прокарване на тунели; за спортни ледени площадки
Търговията и обществено хранене - за кратковременно съхраняване на бързоразвалящи се продукти във витрини, шкафове, хладилни камери; охлаждане на напитки; производство на сладолед и воден лед
Хранителната промишленост - за охлаждане, замразяване и съхраняване на различни хранителни продукти; при производство на специфични хранителни продукти
Бита - за охлаждане, замразяване и съхраняване на хранителни продукти в домашните хладилници и фризери; за поддържане на комфортен микроклимат в помещение.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info